Er is steeds meer aandacht voor gezond eten in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het aanbieden van goede voeding hoort bij goede zorg en draagt bij aan welbevinden en het herstel. Een goede inname van voedsel geeft bovendien een kleinere kans op complicaties. Een zorgorganisatie heeft hierin een voorbeeldfunctie. Gezond eten heeft daarnaast een belangrijke preventie rol en draagt ook bij aan gezondheidswinst.

In deze whitepaper vind je informatie en inspiratie over het ontbijt. We sluiten af met onze kijk op de praktijk waarbij we praktische handvaten meegeven.