Een leven lang leren

De manier waarop men leert is de afgelopen jaren enorm veranderd, door alle technologische ontwikkelingen en het gebruik van het internet zijn er enorme stappen gemaakt. Tegenwoordig vindt leren plaats op het moment en de plek dat jij het nodig hebt. Kortom, de effectiviteit van leren is enorm toegenomen.

Ook binnen organisaties ervaren we dat het leren eigenlijk nooit meer stopt en dat de manier van leren enorm aan het veranderen is. We verplaatsen ons van traditionele schoolbanken richting meer leren in de ‘praktijk’ en gaan ons ineens bezig houden met onderwerpen als: Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat al mijn medewerkers op het zelfde niveau geschoold zijn? Hoe borg ik de kennis van mijn medewerkers na het leerproces? Hoe richt ik leren zo in dat het ‘just enough, just in time’ is?

 

5 Moments of Need

SYNDLE hanteert als trainingsfilosofie de 5 moments of need. Waarbij het niet alleen belangrijk is dat de betrokken medewerkers een goede basis opleiding of trainingen krijgen. Maar dat we de opgedane kennis ook borgen en verrijken in het werkveld. Op deze wijze bestendigen we de kwaliteit van de medewerker. Dit houdt in dat het opleidings-, en trainingsprogramma een samenhang heeft tussen de verschillende leerbehoeften.

Coachings- en trainingsprogramma's

SYNDLE is expert in het vormen van een op maat gemaakt coachings- en trainingsprogramma dat aansluit op de behoefte van medewerkers binnen je organisatie. Binnen deze programma’s maken wij gebruik van verschillende interventies waarmee we een optimaal resultaat kunnen behalen wat betreft het opleiden van medewerkers en het borgen van de opleidingskennis bij deze medewerkers.

Tools waarmee SYNDLE organisaties kan helpen.

E-Learning

Om nieuwe kennis bij de medewerkers te introduceren voordat we hiermee in de praktijk aan de slag gaan, worden micro learnings ingezet. Dit zijn kleinere E-learning modules die zich richten op gewenste onderwerpen binnen de organisatie. Deze modules dienen voltooid te worden via een leerportaal op een computer.

Training

Na het doorlopen van de E-learning modules is een fysieke training een logische verdiepingsslag om dieper in te gaan op de onderwerpen, praktijksituaties te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Coaching on the job

Tijdens 'coaching on the job' zal een SYNDLE coach zich op de vloer begeven en met de medewerkers meelopen om de nieuwe kennis in de praktijk te brengen. We zien veel gebeuren dat medewerkers in de training begrijpen wat er verteld wordt, maar dat het in de praktijk nogal eens lastig kan zijn.

SYNDY

SYNDY is een chatbot (of kortweg bot) is een geautomatiseerde gesprekspartner. SYNDY werkt op WhatsApp of via internet. SYNDY is een chatbot die zich focust op het borgen van kennis door het tweezijdig gebruik. SYNDY is zowel een kennisplatform als een leer- en inspireeromgeving in de vorm van video, foto en testjes.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een offerte, neem gerust contact met me op!

Michael van de Watering