Wat is Mood Maker?

Elke organisatie heeft gasten, voor hen is iedere medewerker een gastheer. Daardoor IS dus iedere medewerker gastheer. Gastheerschap is daarmee de competentie van de toekomst voor alle dienstverlenende bedrijven.

 

Uitgangspunt van de Mood Maker filosofie is dat de gastvrije-veranderkracht in iedere organisatie al aanwezig is. Door te focussen op die aanwezige energie in de organisatie brengen wij deze, samen met jou, in beweging.

 

In elke organisatie werken toppers met gevoel voor gastheerschap. Door deze, met positiviteit, aandacht te geven en te ont-wikkelen worden het Mood Makers die de rest van de organisatie mee kunnen krijgen. Het boek Mood Maker laat een uitgebalanceerd gedachtengoed zien van het belang van gastvrijheid, hoe gastvrijheid werkt en op welke wijze een organisatie gastvrij kan zijn of worden.

 

 

7de druk – evergreen bij Managementboek.nl

Het rendement van gastvrijheid

Gastheerschap en gastvrijheid staan volop in de belangstelling binnen de dienstverlening: het leidt namelijk tot loyale klanten, tevreden medewerkers en een hoger rendement.

Veel organisaties zoeken naar manieren om gastheerschap te ontwikkelen.

 

 

Gastvrijheid is een beleving van de gast

Gastvrijheid is een beleving van de gast. Je kunt niet van jezelf zeggen dat je gastvrij bent, dat bepaalt de gast op basis van zijn/haar ervaring.

Als organisatie kun je het gebouw, de werkwijze en gedrag van je medewerkers zo gastvrij mogelijk organiseren = gastgerichtheid.

Daarnaast kun je de gastheerschap van je medewerkers vergroten door hen ter plekke en op het moment zelf in te laten inspelen op de wensen en behoeften van de gast.

Het samenspel tussen deze twee factoren maakt of breekt de gastvrijheidsbeleving van de gast.

 

De speerpunten van Mood Maker

Iedereen is gastheer (m/v).

In dienstverlenende organisaties is iedereen gastheer (m/v) van de organisatie. Mood Makers zijn medewerkers die daarin uitblinken: zij geven gasten een welkom gevoel en spelen in op hun behoeften.

Je Mood Makers zijn een inspiratiebron.

Focus je op het gebruik van de passie en energie van de Mood Makers in je organisatie als inspiratiebron voor anderen. Zij zijn bereid hun nek uit te steken.

Zet je organisatie in beweging.

Ga aan de slag met je gastgerichtheid en je organisatiecultuur. Investeer in je meest gastvrijemedewerkers om beweging in je organisatie te creëren.

Meer weten over hoe SYNDLE je kan helpen met de Mood Maker aanpak? Klik hier!

Meer weten over Mood Maker trainingen? Klik hier!

Over de auteur: John Hokkeling

Zou het niet fantastisch zijn dat wanneer je een organisatie binnenkomt je jezelf welkom voelt. Dat daar mensen werken die je op je gemak stellen, je helpen en oprecht geïnteresseerd in je zijn? Zou je je niet graag een mens willen voelen in plaats van een nummer? Een gast in plaats van een klant.

Ik gelooft dat dit mogelijk is. Als je leuk werk hebt is het vanzelfsprekend om het je gasten naar de zin te maken omdat het makkelijk is en eigenlijk heel gewoon. Ontdek de kracht van gastheerschap, benut je Mood Makers.

 

“Het is mijn drive om er voor te zorgen dat mensen meer plezier krijgen in hun werk en in staat zijn dit om te zetten naar mooiere bedrijven die als gastvrij ervaren worden. Via de Mood Maker filosofie help ik organisaties met hun strategische- en veranderingsvraagstukken in gastvrijheid, klantgerichtheid, menselijkheid en geluk.”

 

John is specialist in het ontwikkelen van gastvrijheidsvisies en het analyseren van gastreizen, daarvanuit een pragmatische veranderstrategie inzetten en deze vertalen naar gastvrijheidsconcepten.

Neem hier contact op met John.

Mood Maker Special

Gastvrijheid en de anderhalve meter samenleving. Wordt dit een goede combi? Wij beginnen ons af te vragen wat het effect van de ‘social distancing’ is op ons gedrag in de toekomst. Zal deze ervaring een permanente verandering teweeg brengen of is het slechts een rimpeling in de tijd? De afgelopen tijd hebben we daar een pocket over geschreven.

Gastvrijheidsfase Test

 

Waar staat jouw organisatie, locatie, afdeling of team in gastvrijheidsontwikkeling?

De Mood Maker –fase test maakt het inzichtelijk. Een handig analyse instrument waarmee inzicht ontstaat. In combinatie met de vernieuwde interventie suggesties uit hoofdstuk 9 geeft dit richting aan de stappen die je kunt zetten om nog gastvrijer te worden.

Dit vonden anderen van Mood Maker.

“Erg mooi en leuk boek, goed bruikbaar voor organisaties die zich bezighouden met Hospitality.” 

 

“Het boek geeft weer wat het beoogt en is een aanrader voor iedereen die direct aan de slag wil om vanuit zichzelf binnen de organisatie gastvrijheid te introduceren met als doel een betere sfeer, een welkom voelen voor gasten en klanten met een stabielere organisatie als resultaat.” 

 

“De schrijvers van Mood Maker spelen precies op het juiste niveau in over gastvrijheid en hoe je het binnen een organisatie kan gebruiken!”